Aktualności

Rozwiązania Mobil™ mogą pomóc operatorom z branży produkcyjnej osiągać cele dotyczące zrównoważonego rozwoju

Rozwiązania Mobil™ mogą pomóc operatorom z branży produkcyjnej osiągać cele dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Wiemy, że w przypadku przemysłu produkcyjnego realizacja celów w zakresie zrównoważonego rozwoju jest równie ważna jak optymalizacja niezawodności i produktywności sprzętu. Nasza kompleksowa oferta zaawansowanych środków smarnych Mobil™ została opracowana z myślą o utrzymaniu najwyższej sprawności urządzeń, jednocześnie zapewniając korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, takie jak wydłużone okresy między wymianami oleju, większa efektywność energetyczna i mniejsze zużycie energii.*

Możesz jeszcze lepiej wykorzystać rozwiązania Mobil™, korzystając z Mobil ServSM – usługi zapewniającej wsparcie techniczne, dzięki któremu Twoja firma może zyskać więcej za mniej.

Ta narracja poparta jest różnymi dowodami osiągniętych korzyści – poniżej można znaleźć kilka przykładów.


Większa wydajność

Przekładnie stosowane są w większości procesów przemysłowych, dlatego też w przypadku dążenia do obniżenia kosztów i realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju wydajność przekładni ma kluczowe znaczenie. Podobnie jak jakość oleju przekładniowego. Przejście na olej Mobil SHC Gear™ 320 pomogło europejskiej fabryce ceramiki poprawić efektywność energetyczną przekładni o 2,4%, generując oszczędności do 304 000 USD rocznie.†


Zmniejszenie zużycia oleju

Zaawansowane rozwiązania w zakresie smarowania Mobil™ oferują korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, takie jak wydłużone okresy wymiany oleju*, większa efektywność energetyczna i energooszczędność* – każda z tych korzyści może pomóc obniżyć zużycie oleju i związane z tym emisje gazów cieplarnianych. Im większe maszyny, tym większe potencjalne długoterminowe oszczędności. Produkty Mobil DTE 10 Excel™ 46 i Mobil ServSM pomogły europejskiemu operatorowi największej na świecie prasy kuźniczej z napędem dolnym obniżyć zużycie oleju o 265 000 litrów oraz zmniejszyć emisje dwutlenku węgla o 4000 ton w ciągu 20 lat.†


Mniejsze zużycie energii

Klienci często proszą nas o rozwiązania umożliwiające zmniejszenie zużycia energii, co pozwoli im obniżyć koszty i realizować swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju bez uszczerbku dla niezawodności maszyn. Produkt Mobil DTE 10 Excel™ 46 w połączeniu z usługą Mobil ServSM Lubricant Analysis pomogły europejskiemu producentowi części samochodowych w uzyskaniu oszczęgności energii rzędu 3,7% – około 330 000 kWh rocznie.†


Mniej interakcji człowieka z maszyną

Wszyscy dobrze wiemy, że przestoje są niekorzystne dla produktywności. Czołowy producent żywności borykał się z problemami związanymi z działaniem swoich sprężarek powietrza, co negatywnie wpływało na czas pracy i koszty. Nasi inżynierowie zalecili przejście na produkt Mobil SHC Cibus™ 46 w celu wydłużenia żywotności oleju. Dzięki tej zmianie firma mogła dwukrotnie wydłużyć okresy między wymianami oleju, co pozwoliło ograniczyć o połowę interakcje operatora z maszyną i zmniejszyć ilość oleju o 50%.†

Razem w kierunku inteligentnego rozwoju!

 

 

 

* Wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju urządzenia i jego konserwacji, warunków i środowiska pracy oraz stosowanego wcześniej środka smarnego.

† Niniejszy dowód osiągniętych korzyści opiera się na doświadczeniach jednego klienta. Rzeczywiste wyniki mogą być inne.

Skontaktuj się z nami:

Narzędzia Ekonaft